Sa aming mga minamahal na consumers:

• Noong 13 May 2020, naglabas kami ng anunsyo na ang inyong mga electric bills na may due date simula 16 March hanggang 15 May (ECQ Period) ay maaaring hulugan sa loob ng apat na buwan simula May hanggang August 2020. Ito ay alinsunod sa ERC Advisories 15 April at 5 May 2020.

• Noong 22 May 2020 ay naglabas muli ang ERC ng panibagong Advisory kung saan ang mga electric bills na may due date sa loob nang ECQ Period ay maaaring hulugan sa loob ng apat na buwan simula 15 June hanggang 15 September 2020 nang walang surcharges o penalty.

• Ang mga electric bills naman na may due date pagkatapos ng ECQ period hanggang June 2020 ay maari namang bayaran simula 1 July 2020.

• Kung nakapagbayad na ng unang hulog para sa March at April bill, ang natitirang bayarin ay maaari pang bayaran nang apat (4) na hulog simula 15 June hanggang 15 September 2020.

• Kung nakapagbayad na ng March at April bills, ang 3% discount ay makikita naman pagdating ng June bill.

Narito rin ang gabay kung saan maaaring magbayad ng inyong electric bills. Maraming Salamat po.